Stacks Image 132


____________________________________________________________________________________


Kort om Bogens indhold

Mennesker med ADHD og ADD er ikke syge. De er meget sensitive, og de bliver misforståede af samfundet og os andre. Vi sygeliggør både børn og voksne og stempler dem med forskellige diagnoser, fordi vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere deres anderledes adfærd.
Børn og voksne med ADHD og ADD besidder helt naturlige evner og positive menneskelige egenskaber, som andre ikke har og som vi alle kan lære meget af. De er også meget intelligente og højere udviklet end andre.
Fordi vi andre misforstår både børn og voksne med ADHD og ADD, er de stressede og i konstant ubalance. Derfor ser vi så mange problemer med især børnene, men også med voksne, der kan kan komme ud i alkohol- eller stofmisbrug for at dæmpe deres indre uro og stress.
Det er den konstante indre uro og stress og omgivelsernes pres, som får ADHD-børn og voksne til at miste besindelsen. Da de samtidig alle er født med et indre kodeks om, at mennesker ikke må bestemme over hinanden, så kan hverdagen blive fyldt med konflikter.

Evner som andre ikke har
Mennesker med ADHD og ADD har disse evner, som andre ikke har:

  • At føle ind i andre. De er meget sensitive og kan mærke, hvad andre føler og tænker. Ofte ved de hvad andre vil sige, før de siger det.

  • Intuition. De handler oftest ud fra intuition og følelse, modsat andre, der ofte handler ud fra deres logiske tankegang.

  • At være i nuet. De lever altid i nuet. Andre mennesker bruger formuer på mindfulness, meditation og kurser for at opnå samme tilstand, som de er i hele tiden.

  • Kontakt til noget højere og instinktiv viden. De har evnen til at få information fra et højere sted. Det er viden, som de bare har, og som ingen andre mennesker har fortalt dem. Mange siger ofte “det ved jeg bare”, når man spørger dem, hvor de har deres viden fra.


Mennesker med ADHD og ADD tror, at alle andre kan det samme som dem. Fordi de ikke forstår andre menneskers adfærd, begynder de at tænke meget og prøver at regne ud, hvad det er, der foregår i de andre mennesker. Det sker allerede i barndommen.
Men børn vil aldrig selv kunne regne ud, hvad der foregår, fordi det ligger så langt fra deres egen
væremåde, og derfor tænker de også konstant over det, når de bliver voksne. Alle tankerne giver uro og sitren inde i børn og voksne med ADHD og ADD, og derfor opstår al stressen, ubalancerne og tankekaoset.
Nogle børn og voksne forveksler også de andres følelser med deres egne og det øger den indre stress og uro.

Ubalance giver psykiatriske diagnoser
Det offentlige behandlingssystem møder oftest mennesker med ADHD og ADD, når de er helt ude af balance og der gives så diagnoserne ADHD eller ADD. Diagnoserne er behandlingssystemets måde at beskrive en tilstand, som jo er ganske alvorlig. Det fører, for børnene, oftest til specialtilbud i skole- eller sundhedsvæsen og eventuelt medicinering.
Så længe at den grundlæggende årsag “sensitivitet” ikke bliver forstået eller anerkendt og taget fat om, kan det være svært at ændre ret meget og ofte er medicinering den langsigtede løsning.

Nyt syn på ADHD og ADD
Vi har skrevet “Bogen om ADHD & ADD - Sensitive Børn & Voksne” ud fra de gode erfaringer, vi har med at hjælpe mennesker med ADHD og ADD på vores behandlingscenter LotusHealthCare.dk.
Her ser vi den høje sensitivitet, som mennesker med ADHD og ADD har, som en styrke og et uudnyttet potentiale - uanset om det gælder børn eller voksne. De er blot meget ude af balance og stressede indeni.
Vi hjælper dem med at forstå sig selv på en ny måde og forstå hvad de kan i forhold til andre. Ofte har sensitive mennesker følt sig anderledes og misforståede hele livet, så når de pludselig forstår sig selv på en helt ny og positiv måde, falder alt på plads indeni dem.
Uanset om det er børn eller voksne, gælder det for dem om at lære at være i sig selv og ikke have antennerne ude hele tiden. På den måde kan mennesker med ADHD og ADD være i balance i sig selv og den høje sensitivitet vil ikke længere være et problem, men en fantastisk styrke for den enkelte, fordi der nu er en helt ny selvforståelse og et solidt fundament at stå på.

____________________________________________________________________________________

Stacks Image 195
Antal